English Russian
Journal Title
Scientific journal of the
theoretical and applied
researches
The News of Altai State University
Print ISSN 1561-9443
On-line ISSN 1561-9451
Issues list
Content of 2-2(66) 2010
Arts
Culturology
Economy
Jurisprudence
Pedagogics
Philology
Philosophy
Psychology
Sociology
 
2-2(66)2010
Arts

S.M. Budkeev
T.L. Zhurikova
Yu.A. Kreydun
S.V. Nesterova
L.I. Nekhvyadovich
S.B. Pomorov
N.I. Sezeva
Culturology

T.M. Stepanskaya
Economy

O.V. Askanova, E.V. Kasatkina
I.V. Volikova, Yu.I. Rastova
M.V. Volkova
A.V. Glotko
I.N. Dubina
O.P. Osadchaya, Е.А. Yakimenko
K.E. Panov
D.V. Tuymesheva, R.T. Adarina
M.A. Khanzhina
I.V. Tzomaeva
N.S. Shaforost
A.Ja. Trotskovsky, M.P. Schetinin
Jurisprudence

M.M. Boyarkova
A.A. Vasilyev
V.K. Gavlo, N.A. Dudko
I.L. Drukarov
N.A. Dudko
O.L. Eremejkina
L.Yu. Kiryushina
A.E. Khorosheva
T.V. Yakusheva
Pedagogics

O.M. Kuzevanova
M.N. Frolovskaya
E.A. Shimko
Philology

O.A. Kovalev
V.D. Mansurova
Yu.V. Trubnikova
E.A. Khudenko
Philosophy

M.V. Bekaryukov
N.V. Todorova
L.A. Seredinskaya
N.V. Lizina
L.V. Nikonov
Psychology

I.V. Mikheeva, T.S. Seredina
I.A. Ralnikova, E.A. Ippolitova
Ju.V. Trofimova
D.V. Truevtsev, A.B. Feklistova
N.G. Yanova, V.M. Klimashin
Sociology

B.I. Alekseychikov
A.A. Shevelev
I.V. Antonovich
E.A. Aushev
V.V. Nagaitsev, E.V. Pustovalova
V.V. Nagaitsev
E.V. Petunina
N.V. Rekhtina
M.V. Starchikova
M.I. Cherepanova
Print Edition of "The News of Altai State University" copyright 1996-2010 Altai State University.
All rights reserved. Any of parts of a journal or edition as a whole cannot be reprinted without the written sanction of the authors or publisher. On purchase of a journal to address to ASU publishing house:
Altai State University. 656039, 66 Dimitrova street, Barnaul, Russia. Telephone + 7 (3852) 366351.