English Russian
Journal Title
Scientific journal of the
theoretical and applied
researches
The News of Altai State University
Print ISSN 1561-9443
On-line ISSN 1561-9451
Issues list
Content of 1(27) 2003
Mathematics and Computer Science
Physics
New Educational Technologies
 
1(27)2003
Mathematics and Computer Science

M.A. Cheshkova
O.S. Nurdinova, M.A. Cheshkova
S.G. Pushkov
S.V. Dronov
G.I. Algazin, J.G. Algazina
S.I. Zhilin
N.U. Anufrieva
V.S. Bednarzhevskii, G.B. Dobrotina, I.V. Levkin, S.U. Pozdeev, A.A. Romanov
N.M. Oskorbin, V.S. Bednarzhevskii
E.V. Ponkina, M.A. Sumanosova, N.M. Oskorbin
V.A. Lyamkin
F.A. Popov, A.V. Maximov
V.S. Zamyatin
Physics

V.I. Bukatiy, Y.V. Pavlova, S.I. Sakovich, G.G. Ustinov
V.I. Volkov, S.S. Kadysheva
Y.V. Pavlova, S.I. Sakovich
A.I. Goncharov, A.V. Plyasheshnikov, T.L. Serebryakova
T.A. Kozhukhovskaya, A.M. Sagalakov, D.I. Popov
S.A. Komarov, V.V. Scherbinin
V.V. Polyakov, A.V. Zhdanov, A.N. Alekseev, G.A. Grigorev
A.A. Lagutin, R.I. Raikin, N.V. Stanovkina, A.G. Tyumentsev
A.V. Proskurin, A.M. Sagalakov
E.M. Yankin
New Educational Technologies

Print Edition of "The News of Altai State University" © 1996-2010 Altai State University.
All rights reserved. Any of parts of a journal or edition as a whole cannot be reprinted without the written sanction of the authors or publisher. On purchase of a journal to address to ASU publishing house:
Altai State University. 656049, 66 Dimitrova street, Barnaul, Russia. Telephone + 7 (3852) 366351.